Hva lurer du på?

Legetakster.no er laget for å lettere kunne slå opp og forstå/huske hvilke takster som kan brukes i allmennpraksis. Dette er kanskje spesielt hjelpsomt ved den årlige oppdateringen av normaltariffen og for nye kollegaer som skal sette seg inn i taksting, men nettsiden kan også brukes som oppslagsverk for erfarne allmennpraktikere. Man blir vel aldri utlært når det gjelder taksting og det er fort gjort å glemme eller gå glipp av aktuelle takster. Vi har derfor laget forslag til taksgrupper slik at man enkelt kan sjekke om man har glemt noen av de aktuelle takstene ved vanlige problemstillinger. I tillegg er det lett å slå opp enkelttakster med full beskrivelse av når taksten kan brukes og ikke brukes, om den kan repeteres, om merknadene og beløper. Vår opplevelse er at det er tungvint å bla i papirutgaven av normaltariffen eller en lang pdf når pasienten venter på å betale.

Dataene er i hovedsak hentet direkte fra Direktoratet for E-helse, med unntak av merknadene, som vi manuelt har knyttet til takstene.

Alle takster og tilhørende informasjon oppdateres årlig. Gjeldende utgave er normaltariffen for 2023-2024.

Takstgrupper er en samling av takster som ofte brukes sammen ved gitte problemstillinger. Dette er ingen fasit, men vår tolkning av normaltariffen. Man må selv alltid vurdere grundig om takstene er indisert eller ikke. Vi tar ikke ansvar for eventuell feilaktig takstbruk. F. eks. ved fjerning av en liten føflekk er det vanlig med konsultasjonstakst (2ad), lokal bedøvelse (149a), det kirurgiske inngrepet (100) inkl. materiell (10c) og innsending til histologi (701a).

Takstgruppene er ment som forslag til hvilke takster som kan være aktuelle. Ved tvil bør du alltid finlese teksten i Normaltariffen og evt forhøre deg med kolleger om takstpraksis. Du er selv ansvarlig for hvilke takster du bruker.

Hovedtakster er forslag til takster som vanligvis brukes ved en gitt problemstilling. Aktuelle takster er potensielle tilleggstakster hvis situasjonen tilsier det. F. eks. ved fjerning av en liten føflekk er det vanlig med konsultasjonstakst (2ad), takst for lokal bedøvelse (149a), det kirurgiske inngrepet (100) inkl. materiell (10c) og innsending til histologi (701a). En potensiell tilleggstakst er f. eks. takst for tidsbruk over 20 min (2cd). I tillegg er det viktig å se om takstene kan repeteres eller ikke, f. eks. dersom man fjerner flere nevi på samme konsultasjon.

Honorar er summen av refusjon og egenandel, det vil si summen du tjener på taksten. Refusjonen er andelen av honoraret du får fra HELFO, mens egenandelen betales av pasienten. OBS takster med egenandel kan derfor ikke legges til regningskortet etter at pasienten har betalt, dette er med mindre pasienten har frikort eller annen garantikode (gravid, yrkesskade, med mer).

Hvis du finner en feil eller har forslag til forbedring blir vi takknemlige for tilbakemelding. Dette gjelder både tekniske feil, skrivefeil, feil i takster, etc. Vi tilstreber at innholdet på legetakster.no skal være korrekt. Send oss gjerne en e-mail eller bruk kontaktskjemaet vårt.