Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

TK Digital AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer og hvordan vi behandler de. Denne personvernerklæringen gjelder for: legetakster.no

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

  1. Grunnleggende informasjon: Navn og epostadresse (kun dersom du kontakter oss via e-mail eller kontaktskjema)
  2. Cookies: Se vår informasjon om cookies her - legetakster.no/informasjonskapsler
Hvordan vi bruker personopplysningene
Administrasjon av kontaktskjema og kontaktmail

Vi bruker dine personopplysninger som navn og epostadresse for å kunne svare deg på henvendelser du eventuelt har sendt til oss via vår epostadresse eller kontaktskjema.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for bruksstatistikk som antall brukere og når de kontaktet nettsiden. Disse opplysningene kan ikke kobles til en enkeltperson.

Systemovervåking, feilretting mm.

Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. Disse baserer seg på loggføring som ikke lagrer personopplysninger.

Dine rettigheter

Dersom du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, ta kontakt med oss på kontakt@legetakster.no eller benytt vårt kontaktskjema.

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.