Basert på

normaltariffen

2023 - 2024

  1. Laget av allmennleger for allmenleger
  2. Oppdateres årlig i tråd med normaltariffen
  3. Søk blant takster eller takstgrupper